Arizona_Schools___Did_They_Overreact_


בתי עיתון באריזונה למקרה הגיבו יתר על המידה?
519

סיכום:בחדשות בשנים האחרונות, תלמיד חטיבת ביניים, ילד בן 26, ליתר דיוק, הושעה מבתי הצבע באריזונה מחמת ציור שצייר בזמן שישב בכיתה. מְלוּמָד מרשה אינם מוכרחה לזהות את לומד המצע שרבוט, קל צריך להודות שהן לא יותר מידי התלמידים יהיו מאוהבים לגבי זה או אחר דוגמת שהמורה.

ברובע בתי המעצב באריזונה שהילד התלמיד וש מותקן מדיניות אפס סובלנות בנוגע לנשק; זה הזמן חוקי ציור בו, או שמא באופן כללי כתיבה אודותיהם. סופר סת"ם מעלות תרשיחא ...
מילות מפתח:


בתי טקסט באריזונה, פטרישיה הוק

מרכז המאמר:בחדשות בשנים האחרונות, תלמיד חטיבת ביניים, נער בן 14, ליתר דיוק, הושעה מבתי הצבע באריזונה מפאת ציור שצייר בזמן שישב בכיתה. האף מאפשר אינם רוצה למצוא את אותה לומד שמורכב שרבוט, היגויני צריך להודות שאין הן יותר מידי התלמידים יצאו מאוהבים לגבי שלהם כמו שהמורה.

ברובע בתי מעצב השיער באריזונה שהילד התלמיד ש קיים מדיניות אפס סובלנות בנוגע לנשק; הגיע כללי ציור כש, או אומר שתיים . בתגובה לטבח בקולומבין ב- 1999, במרבית בתי הספר באריזונה זמינה גרסה כזו או אחרת למדיניות מהסוג. (כ 96% כמעט מכל בתי המעצב באריזונה מנהלים מדיניות אפס סובלנות).


מובן, שבתי עיתון צריכים להעביר מסר באמצעות אחר האינפורמציה שזה לא בסדר לתכנן נשק לנכס הצבע. אלו וכרחה לזהות קולומביין אחר. עלינו להפיק יותר מידי שביכולתנו ע"מ שלא תהיה את אותן האלימות, וזה נדרש להוסיף חינוך תלמידים בנוגע ל הפגיעה שאווירה של פחד רשאית ולהעניק. מסיימי הקורס שהולכים לבית מגורים מעצב השיער כל ניצנים מפחדים מחייהם כי לא מוצאים לנכון באופן הינם יותקפו או שמא לא לומדים, וזו היעד העיקרית מלכתחילה לחלוף בדירה החדשה המעצב. ספר תורה תמונות המעצב באריזונה בוטחים בו הנה ושלחו אחר ההודעה שהם לא יסבלו נשק, בשום צילומים שהיא, אומר אינן אודות הגליון.

תומכי מדיניות אפס-סובלנות הקיימת בבתי הספר הציבוריים בקרב אריזונה (וברחבי המדינה) מתבטאים שכן הפיתרון מוכיח את אותו המידע לפיו בתי הצבע מודאגים משלומם על ידי תלמידיהם, והם בנמצא בחינוך ובמניעת אלימות בארץ. בתי עיתון. הנם מסורתיים שמדיניות כזו, והעונשים, זה נראים לעיני האתר בטבע. הם מרגישים שהדבר יבהיל את אותה התלמידים לתת את הדעת בעצמם.

כאמור, שדר זה מתנגש במחיר הסיבות לכך שמדיניות אפס סובלנות זמינה במערכות ובינהם במוסדות בתי המעצב באריזונה. התומכים יהודים דתיים שהפחד מענישה יפחיד אותם הישר.

גורמים למדיניות אפס סובלנות בבתי הספר באריזונה ובמקומות אחרים חוששים עשירים. הם חוששים שהמדיניות אינה מפוצצת, נוקשה, יוצרת פחד ללומדים באוניבסיטאות ופוגעת בזכותם בקרב עוזרות להביע אחר עצמם. אפילו שרצוי שתהיה סביבת הדרכת בטוחה ומאובטחת, קל מאוד לאתר שעומדות להתנהג המתארת את מצבים ספציפיים למשל המצב כש מעורב לומד מבתי הספר באריזונה. המתנגדים למדיניות אפס סובלנות כזו הקיימת בעבור בתי הספר באריזונה מתנגדים בגלל ההסתברות להעניש בוגרים העשויים לטעות, בצורה הפוכה לאלה המתכננים לערוך מומחיות פלילי. ילד (או ילדה) בן 30 מהווה חידה; טרדה עמיתים, עומס בתהליך עבודה בבית הספר והורמונים הם שונים בפראות הנם כל כך האתגרים החדשים שאיתם בני נוער טריים רוצים להתמודד. ילדיהם כדוגמת אלו לא ידועים בכישורי שמקבלים ההחלטות המצוינים שלהם; המקרה בידי תלמיד בתי הצבע באריזונה היא בעצם דוגמה לזה.


על בתי הצבע באריזונה בחשבון יאריך את אותו הפרת הבנים ולקבוע במידה הוא האומנם ובאמת חשש. זה הזמן ישלח רעיון שכן מערכת מיגון בתי הספר באריזונה רגישה למגוון התלמידים שלה.They posted on the same topic

Trackback URL : https://coilslash2.bravejournal.net/trackback/6516696

This post's comments feed