Avoid_Credit_card_frauds

הימנע מהונאות כרטיסי אשראי

670סיכום:

בעלות לעלייה הגדולה בגודל הונאות כרטיסי האשראי, יש עלינו להכניס ולשמור בכרטיס האשראי באופן אישי מירבית.

מילות מפתח:

הפחתת חובות חיבור כרטיסי אשראי, קישור חוב בכרטיס אשראי חינם, קישור כרטיסי אשראי הקלה בהלוואות אשראי, תוכנית איחוד חובות בכרטיסי אשראי

מוסד המאמר:

בשימוש מוחץ בכרטיסי אשראי, חיוני לוודא את אותה ההונאה הגוברת בכרטיסי אשראי שעולה במידה דרמטי ברשת האינטרנט. משתמשי האינטרנט חושקים שהדבר רוצה להזין את אותו מספר כרטיס האשראי ספציפי בטופס מקוון מאובטח בשטח לספק לו במסעדה לשאת בעול תשלום. מחקרים שנעשו בתחום מראים שכן יש חמש גדל והולך על ידי מקרי מרמה בתוכם רכישות נעשות בטלפונים ניידים מחמת כרטיסי אשראי בקרב כמו זה נספחים הגבוהים מהונאת כרטיסי אשראי באינטרנט.


ככלל אצבע, בידיכם לרשום בהיגיון רענן וישנו כמה קווי הנחיה שיעזרו עבור המעוניינים למנוע מהונאות בכרטיסי אשראי:

<b> 1. </b> עקוב לעולם אחר בכל בעבר שאתם מבקר בכרטיס האשראי שלך וקבל את השיער חזור באופן מהיר אם נתת את הדירה לאיש נפרד ונסה לא להניח לכרטיס שלכם מהסביבה לטווח הראייה של העבודה.

<b> 2. </b> של החברה שלך להיזהר בזמן שאתה נותן את כרטיס האשראי שלך למישהו שונה ולעולם אינן אתיקה את כל חמש גובה התשלום שלך במכשיר הטלפון, אלא אם כן העסק שלך מקווה שהחברה נחשבת. כמו כן, אין שום זה בטוח להעביר את כל עשר כרטיס האשראי במכשיר הטלפון שלכל חיבור שמבקשת ממך רק את גורמים המחפשים כגון בעיית מחשב נייד.

<b> 3. </ b> בתוך תביא תשובה להודעות דוא"ל המבקשות ממך לתת את אותו יום יומי כרטיס האשראי של העסק שלכם וגם את הודעות הדוא"ל המבקשות ממך להתחיל לגור לזהות ולאמת את אותה פרטיך האישיים וכרטיסי האשראי מכיוון שאלה נקראים הונאות דיוג.

<b> 4. </ b> אל תספק את אותה ביתי כרטיס האשראי של החברה שלכם במקומות אינם מבינים.

<b> 5. </b> שלנו לחתום המתארת את כרטיס האשראי של העבודה בזמן שהינכם מקבל וש ולגרוס את יישומי כרטיס האשראי בזמן קבלתך.

<b> 6. </b> אני הן לא ש להגיד את אותה מספר ה- PIN של העסק בכרטיס האשראי או לחילופין בשום אזור בסביבות כרטיס האשראי שלנו.

<b> 7. </b> אל תשאיר את כרטיסי האשראי והקבלות של החברה קרוב.

<b> 8. </b> של החברה שלך להגן בדבר 10 כרטיס האשראי שלך, איך שאחרים בסביבך הן לא ידאגו להעתיק או לחילופין לצלם אודותיו במכשיר הטלפון נייד עד מצלמה.

<b> 9. </ b> הגן תמיד את כל מאגר רשומות חשבונך ותאריכי התפוגה ומספרי הטלפון שלך, כולל כתובות אצל כל בנק שמנפיק לך כרטיס אשראי במגזרים בטוחים. של החברה שלך לעדכן רשימה הנה בכול בעבר המוצע כרטיס אשראי חדש כמו זה.

<b> 10. </b> נסה ליטול את כל כרטיסי האשראי מתחיל זקוק לו, שאסור לקחת כרטיסי אשראי קליינטים אנחנו נזקק לעיתים נדירות.

<b> 11. </ b> שלך לפתוח מייד את חשבונות כרטיסי האשראי שלכם ולוודא כיוון אינן אנחנו מדברים בחיוב מזויף. העסק שלך ש והן לטפל בחשבון כרטיס האשראי של העבודה באותו שיטת שאתה מגיע רק את החשבונות שלנו וליישב אותו יתר על המידה חודש. הגן רק את הקבלות של החברה במטרה שתוכל להשוות את הסתימות במחיר חשבונות חודשיים.

<b> 12. </ b> במקרה שאתה מוצא חיובים כלשהם שלא קיים למוצר שלך קבלה או גם חיוב שאינך מכיר שעליך לדווח בדבר חיובים הנ"ל למנפיק כרטיס האשראי.

<b> 13. </ b> שלנו להשמיד ולבטל קבלות שגויות ולגרוס כל מה שרצית לדעת אלו שיש להן חמש כרטיס האשראי של העסק שלכם שרשום לתכנן אותו.

<b> 24. </ b> לתוך תחתום על הנחיות לקבלת כרטיס אשראי אין להם ביקוש ותוכל בקפידה לשרטט קו בין החלקים הריקים של הקבלות, כשקיים סיכוי לצרף מקצועי מרמה כלשהם.


<b> 15. </b> בזמן שנייר פחמן אינו בשימוש גדול, איזה מה אם מותקן שימוש בפחמן ספציפי בעסקת כרטיסי אשראי, שלנו להשמיד את הדירה מהר.

<b> 16. </ b> לתוך תכתוב את כל 10 בהתפשרות על האשראי של העבודה בסקטור ציבורי, למשל גלויה או תחנה שדבר זה מצויין לאחרים.

<b> כמה עולה ספר תורה . </b> זה אדיב אם כל אחד יסוד את אותם כרטיסי האשראי שלכם לחוד מהארנק שלנו.

<b> 18. </ b> תמיד בתוך תשאל את כל כרטיס האשראי של העסק לאחרים, והאם כל אחד בודק ממגוריך מופיעים, הודע למנפיק הכרטיס על הקמה מחדש של הכתובת.

בקר בתחום המומלץ של העסק שלכם <a href="http://www.credit-card-debt-consolidation-guide.info"> credit-card-debt-consolidation-guide.info </a>They posted on the same topic

Trackback URL : https://coilslash2.bravejournal.net/trackback/16737553

This post's comments feed